Page 10 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 10

Spiral Anksys®            injektovaná kotva Spiral Anksys® SA/SM70                                        Závrtný modul SM70
                                        přídatný plastový modul průměru 70 mm
                                        pro zvýšení tahové účinnosti

     Tělo kotvy Spiral Anksys®

     vysoce odolný spirálový svitek
     s antikorozní úpravou                                            Integrovaný lem
                                            plastové zakončení pro snadnou
                                            montáž s nulovou tepelnou vodivostí
           CZ/SK

     Spiral Anksys®SA/SM70


     Kotva Spiral Anksys®SA/SM70 je určená k ukotvení tepel-
     ně izolačních desek z minerální vlny s podélnou orientací
     vlákna (MW s min. pevností v tahu kolmo k rovině 10 kPa) k
     podkladu z betonu, plné cihly, děrované cihly, pórobetonu a
     dřeva v tepelně-izolačních systémech. Kotva je dále určena pro
     dodatečné kotvení v rámci sanací a oprav stávajících zateplova-
     cích systémů a pro zdvojování izolačních souvrství.

     Kotva Spiral Anksys®SA/SM70 je certifikována pro přenos
     horizontálního i vertikálního zatížení ze zateplovacího systému
     do podkladové konstrukce dle Stavebního technického osvěd-
     čení č. 060_044146 a č. 060_041554.

     Kotevní těleso Spiral Anksys® průměru 14 mm je vyrobeno z
     kovové tkaniny z pozinkovaného ocelového drátu s průměrem
     0,63 mm z oceli 11300 podle ČSN 41 1300. Kotevní těleso
     je zakončeno integrovaným plastovým lemem průměru 19 mm
     vyrobeným z ABS. Nedílnou součástí kotvy je závrtný modul
     SM70 průměru 70 mm, který je vyroben z polyamidu PA6. In-
     jektáž kotev Spiral Anksys®SA/SM70 je prováděna výhrad-
     ně protipožárními expanzními výplňovými hmotami SAF3.

     strana 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15