Page 12 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 12

Spiral Anksys®            detail kotevního místa Spiral Anksys® SA/SM70
     Detail injektované kotvy Spiral Anksys® SA/SM70 v nových zateplovacích systémech ETICS     L   celková délka kotvy Spiral Anksys® SA/SM70
      a                                 L a
     d   vnější průměr kotvy Spiral Anksys® SA
      nom
     d   vnější průměr závrtného modulu SM70
      p
     d   průměr vrtaného otvoru
      0
     h   efektivní (účinná) kotevní hloubka
      ef
                           S EZ                         d nom d 0 dp
     h   hloubka vrtání
      1
     h   tloušťka podkladního materiálu
     t   tloušťka vyrovnávací vrstvy (omítka)
      0
     t   tloušťka lepícího tmelu, expanzní zóny
      1
                                      t 0             t 3
     t   tloušťka základní vrstvy nového ETICS           t 1
      3                            h ef         h d     t 2
                                 h 1
     t   tloušťka omítkového systému nového ETICS                       Z min
      4                          h
     h   tloušťka kotveného materiálu
      d
     S   plocha expanzní zóny S       Postup stanovení délky injektované kotvy Spiral Anksys® SA/SM70:
      ez          ez
     Z min minimální hloubka zapuštění kotvy
                               L ≥ h - Z  + h + t + t
                                a   d  min  ef  0  1


     Detail injektované kotvy Spiral Anksys® SA/SM70 ve zdvojených zateplovacích systémech ETICS


     L a  celková délka kotvy Spiral Anksys® SA/SM70           L a
     d nom vnější průměr kotvy Spiral Anksys® SA
     d p  vnější průměr závrtného modulu SM70
     d 0  průměr vrtaného otvoru
     h ef efektivní (účinná) kotevní hloubka  S EZ                         d nom d 0 dp
     h 1  hloubka vrtání
     h   tloušťka podkladního materiálu

     t   tloušťka vyrovnávací vrstvy (původní omítka)
      0
     t   tloušťka lepícího tmelu, expanzního přetoku            t 2 t 4        t 6
      1                          h ef  t 0 t 1  t 3         t 5
                                      h d,1      h d,2
     t   tloušťka základní vrstvy původního ETICS   h 1                  Z min
      2                         h
     t   tloušťka omítkového systému původního ETICS
      3
     t   tloušťka lepícího tmelu nového ETICS
      4
     t   tloušťka základní vrstvy nového ETICS Postup stanovení délky injektované kotvy Spiral Anksys® SA/SM70:
      5
     t   tloušťka omítkového systému nového ETICS
      6
     h   tloušťka kotveného materiálu (původní izolace) L ≥ h + h d,2 - Z min + h + t + t + t + t + t 4
                                             2
                                       ef
                                           1
                                          0
                            a
                               d,1
                                               3
      d,1
     h   tloušťka kotveného materiálu (nová izolace)
      d,2
     S   plocha expanzní zóny S
      ez         ez
     Z   minimální hloubka zapuštění kotvy
      min                                              strana 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17