Page 13 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 13

Spiral Anksys®            specifikace kotev a příslušenství Spiral Anksys® SA/SM70
     Kotvy Spiral Anksys®SA                              Hloubka        Max.
                  Průměr kotvy           Hloubka vrtá-      Délka  Aplikační
     Typ kotvy  Obj. č.         Průměr vrtáku kotvení      tloušťka
                  tělo / lem            ní v betonu       kotvy  přípravek
                              do betonu       izolace
     SA/14/170  SA170   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   80 mm   170 mm  SAT 150
     SA/14/190  SA190   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   120 mm   190 mm  SAT 150
     SA/14/210  SA210   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   160 mm   210 mm  SAT 200
     SA/14/230  SA230   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   180 mm   230 mm  SAT 200
     SA/14/250  SA250   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   190 mm   250 mm  SAT 250
     SA/14/260  SA260   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   200 mm   260 mm  SAT 250

     SA/14/270  SA270   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   220 mm   270 mm  SAT 250
     SA/14/290  SA290   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   240 mm   290 mm  SAT 250
     SA/14/310  SA310   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   260 mm   310 mm  SAT 250
     SA/14/330  SA330   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   280 mm   330 mm  SAT 250
     SA/14/350  SA350   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   300 mm   350 mm  SAT 250

     Závrtné moduly SM70


     Typ závrtného modulu  Obj. č.       Průměr modulu / výška modulu      Aplikační přípravek
     SM70          SM70           70 mm / 30 mm              SMT
     Expanzní hmoty SAF pro kotvy Spiral Anksys®SA/SM70


     Typ     Obj. č. Objem  Vydatnost  Délka   Kusů v
     hmoty                   hadičky  balení
     SAF3    SAF3  750 ml dle TL_SAF3 L +30 mm  12 ks
                          a

     Expanzní hmoty SAF3 je nutné skladovat při teplotách +5 až +25°C ve svislé
     poloze ventilem vzhůru. Minimální pracovní teplota obsahu láhve SAF3 před
     prováděním samotné injektáže je +10°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno
     na obalu. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy.

     Příslušenství pro montáž kotev Spiral Anksys®SA/SM70


     Typ příslušenství                 Obj. č.
     Montážní unašeč SMT pro osazení závrtného modulu SM70 SMT
     Aplikační přípravek SAT 150 pro Spiral Anksys® SA APSAT150
     Aplikační přípravek SAT 200 pro Spiral Anksys® SA APSAT200
     Aplikační přípravek SAT 250 pro Spiral Anksys® SA APSAT250
     Aplikační sada SAT Basic (1xSAT150, 1xSAT200, 1xSAT250) APSET         Montážní unašeč SMT
     Montážní sada SMT/SAT (1xSMT, 2xSAT)       SETSMT


                                                     strana 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18