Page 14 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 14

Spiral Anksys®            expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys® Foam (SAF)     Expanzní výplňové hmoty SAF              Pro injektované systémy Spiral Anksys® dodáváme expanzní
                                 hmoty SAF1 a SAF3, které se vyznačuji vysokou přídržnos-
     jsou nedílnou součástí patentově chráněných technologií  tí ke všem typům stavebních konstrukcí, tlakovou expanzí až
     Spiral Anksys®, přičemž splňují všechny požadavky dle ev- 200%, dlouhodobou chemickou, mechanickou a teplotní odol-
     ropské směrnice EAD pro Injektované kotvení stavebních  ností. Jsou vysoce odolné vůči alkalickému prostředí (betony),
     izolací.                        rozměrově stabilní i při vysokých teplotách a vlhkostním zatížení.

     Použití expanzní výplňové hmoty se v rámci kotvicího systému  Hmoty SAF3 zajišťují požární odolnost spoje a jsou tak cer-
     Spiral Anksys® řídí technologickými předpisy a montážními  tifikovány i pro zateplovací systémy s klasifikací A1, A2
     postupy pro tento typ technologií.           dle ČSN EN 13501-1.


     Typ aplikace                              SAF1       SAF3
     Betonové konstrukce, plné cihly                            
     Dutinové cihly, tvárnice, skořepinové materiály                    
     Pórobetonové konstrukce a panely                           
     Sendvičové konstrukce, lehké obvodové pláště (LOP)                  
     Speciální konstrukce, sendvičové panely, moniérky                   
     Nové zateplovací systémy EPS, EPS NEO                         

     Nové zateplovací systémy FP a PIR/PUR                        
     Nové zateplovací systémy s požární klasifikací A1/A2 dle ČSN EN 13501-1 nelze použít  
     Dodatečné kotvení nestabilních ETICS - servisní kotvení                
     Zdvojování zateplovacích systémů, vícevrstvé izolace                  
     Tepelně izolační fasády s vysokým zatížením, obklady a konstrukce            

     strana 14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19