Page 15 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 15

Spiral Anksys®            technická specifikace a orientační vydatnost Spiral Anksys® Foam
     Technická a montážní specifikace expanzních hmot SAF


     Typ expanzní hmoty        SAF1               SAF3
     Způsob aplikace          manuální trubičkový aplikátor   manuální trubičkový aplikátor
     Klasifikace reakce na oheň    F dle EN 13 501-1         B - s1,d0 dle EN 13 501-1
     Tepelná vodivost         0,033 - 0,035 W/m.K        0,033 - 0,035 W/m.K
     Expanze injektáže         180 %               200 %
     Skladovací teplota        +10°C až + 25°C (ventilem vzhůru) +10°C až + 25°C (ventilem vzhůru)
     Pracovní teplota obsahu láhve   +10°C až + 25°C          +10°C až + 25°C
     Aplikační teplota         +5°C až + 30°C          +5°C až + 30°C
     Teplotní odolnost         -40°C až + 90°C          -40°C až + 90°C
     Expirace - skladovatelnost    12 měsíců             12 měsíců
     Technický / bezpečnostní list   TL_SAF1 / BL_SAF1         TL_SAF3 / BL_SAF3

     Orientační vydatnost expanzních hmot SAF1 a SAF3

     Betonové konstrukce a panely, plné cihly, pórobetony
      Tloušťka izolace Hloubka vrtání Hloubka kotvení Minimální Rovinnost podkladu v rozsahu 0 - 15 mm
        H      H      H          Délka kotvy Orientační počet kotev injektovaných z dózy SAF (750 ml)
        d      1      ef   zapuštění
                          Z      L a
       (mm)     (mm)    (mm)     min    (mm)      SAF1*        SAF3*
        80     70      60          140      45-55        40-50
       100     70      60          160      45-55        40-50
       120     70      60          180      40-50        35-45
       140     70      60          200      40-50        35-45
       160     70      60     minimálně 12 mm s aplikačním  přípravkem SAT 220 35-45 30-40
       180     70      60          240      35-45        30-40
       200     70      60          260      30-40        25-35
       250     80      70          320      25-35        20-30
       300     80      70          380      20-30        15-25

     Duté cihly a tvárnice, dutinové materiály, sendvičové konstrukce, vícevrstvé izolace (zdvojené)
      Tloušťka izolace Hloubka vrtání Hloubka kotvení Minimální Rovinnost podkladu v rozsahu 0 - 15 mm
        H d     H 1     H ef   zapuštění Délka kotvy Orientační počet kotev injektovaných z dózy SAF (750 ml)
                          Z      L a
       (mm)     (mm)    (mm)     min    (mm)      SAF1*        SAF3*
        80     80      70          160      40-50        35-45
       100     80      70          180      35-45        30-40
       120     80      70          200      35-45        30-40
       140     80      70          220      30-40        25-35
       160     80      70     minimálně 12 mm s aplikačním  přípravkem SAT 240 30-40 25-35
       180     80      70          260      25-35        20-30
       200     80      70          280      25-35        20-30
       250     90      80          340      20-30        15-25
       300     90      80          400      15-25        10-20
     *   Orientační spotřeba hmot SAF1 a SAF3 při teplotě vzduchu °C +10°C až +25°C.
         Skutečná spotřeba SAF je závislá na typu konstrukce, izolačního systému, teplotě a vlhkosti vzduchu.
                                                     strana 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20