Page 3 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 3

Spiral Anksys®            jeden princip kotvení pro všechny druhy konstrukcí a izolantů     beton        plné       děrované      skořepinové    pórobetony
               cihly      cihly       tvárnice
     dřevo       pěnobetony     konstrukční     sendvičové     lehké obvodové
                        panely       zdivo - moniérky  pláště (LOP)     expandovaný   polystyren   extrudovaný  polyuretany minerální vlna   fenolická  vícevrstvé
     polystyren   s grafitem   polystyren   (PIR/PUR)  v deskách a lamelách pěna  izolace
     (EPS)     (NEO)     (XPS)            (MW)        (FP)


     Jeden princip pro všechny aplikace           Kotvení fasád s vysokým zatížením

     Injektované kotvení Spiral Anksys® je určeno pro všechny  Systém je certifikován pro smyková zatížení. Deklarace
     kategorie podkladu A/B/C/D/E dle ETAG 014 a typy izolací.  Spiral Anksys® umožňují vypracování statických posouzení
     Účinné kotvení i na nesoudržných podkladech (méně 80 kPa)  na smyková i tahová zatížení ETICS s obklady či konstrukcemi.
     a podkladech s vysokou nerovností do 20 mm / 1 m.
                                 Nulová tepelná ztráta
     Profesionální zateplení nové generace
                                 Komplexní odizolování kotevního místa s deklaraci nulového
     Injektované kotvení vytváří monolitické spojení zateplovacího  bodového prostupu tepla (0,000 W/K) pro všechny typy izo-
     systému, čímž chrání jak z hlediska zatížení větrem, tep- lačních materiálů. Vysoce účinný spoj bez tepelných ztrát
     lotami, tak i vlastní vahou a to při max. posunu izolace  a kondenzace.
     do 1 mm.
                                 Ekonomická výhodnost
     Rychlá a efektivní montáž
                                 Schopnost provádět nová zateplení, sanace i zdvojování za-
     Profesionální a vysoce efektivní montáž i v nejtěžších podmín- teplovacích systémů při minimálním počtu kotev. V rozsahu
                                              2
     kách. Žádné šroubování či zatloukání. Zápustná montáž  6 až 8 injektovaných kotev na m lze ukotvit až 90% objektů
     v jedné operaci - žádné zátky.             v rámci Evropské unie. Méně kotev snižuje pracnost, nenarušu-
                                 je statiku konstrukcí, eliminuje tepelnou ztrátu.
     Bezpečnost a vysoká životnost
                                 Technologie s evropskou certifikací CE
     Injektovaný postup montáže se 100% účinností bez ohledu
     na způsoby vrtání či soudržnost podkladu. Odolnost vůči dy- Komplexní certifikace pro nejširší spektrum aplikací přináší všem
     namickému zatížení větrem až 6 kPa (3× vyšší než požadují  projektantům a statikům jedinečnou záruku spolehlivosti tohoto
     normy EU).                       řešení. Deklarace injektovaného kotvení násobně převyšují
                                 požadavky dané stavební normou.

                                                     strana 3
   1   2   3   4   5   6   7   8