Page 4 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 4

Spiral Anksys®



            komplexní ochrana zateplovacích systémů












































     S narůstajícími požadavky na zateplovací systémy (tloušťky, váhy     Požadavky na komplexní ochranu
     izolací, povětrnostní a klimatické podmínky) narůstají nároky na     zateplovacích systémů ETICS
     kotvicí techniku. Kotvy nové generace musí být schopny nabíd-
     nout komplexní ochranu izolací i za nejnáročnějších podmínek.      Rozsah účinnosti injektovaných
                                          kotvicích systémů Spiral Anksys®
     Kotvicí systémy již nemohou být pouze příslušenstvím
     zateplovacích systémů.


                  únosnost v konstrukci        protažení izolantem 





                                         nulový bodový prostup tepla
                                                  
            teplotní a vlhkostní zatížení

                          komplexní ochrana
                          zateplovacích systémů       separace od podkladu 
                             ETICS
          dynamické zatížení větrem

                                          posun při zatížení váhou
                                                 



                  smykové zatížení            posun při zatížení větrem 



     strana 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9