Page 6 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 6

Spiral Anksys®            injektovaná kotva Spiral Anksys® SA


                                         Tělo kotvy Spiral Anksys®

                                         vysoce odolný spirálový svitek
                                         s antikorozní úpravou
                   Integrovaný lem
                   plastové zakončení pro snadnou
                   montáž s nulovou tepelnou vodivostí


     Spiral Anksys®SA

     je typ injektované kotvy určené k upevnění tepelně izolačních
     desek z pěnového nebo extrudovaného polystyrenu
     (EPS/XPS), polyuretanu (PUR), polyisokianurátu (PIR), fe-
     nolické pěny (FP) a dalších materiálů s pevností v tahu min.
     80 kPa k podkladům z betonu, plné cihly, děrované cihly, póro-
     betonu, dřeva, deskových konstrukcí, apod.

     Kotva je dále určena pro dodatečné kotvení v rámci sanací
     a oprav staticky nestabilních zateplovacích systémů a pro zdvo-
     jování izolačních souvrství. Kotva Spiral Anksys® SA je certifi-
     kována pro přenos horizontálního i vertikálního zatížení ze zatep-
     lovacího systému do podkladové konstrukce dle ETA 13/0527
     a STO č.060_044146.

     Kotevní těleso Spiral Anksys® SA průměru 14 mm je vyrobeno
     z kovové tkaniny z pozinkovaného ocelového drátu s průměrem
     0,63 mm z oceli 11300 podle ČSN 41 1300. Tloušťka pozin-
     kování drátu je min. 30 g/m . Kotevní těleso je zakončeno inte-
               2
     grovaným plastovým lemem o průměru 19 mm vyrobeným z
     ABS. Injektáž kotev Spiral Anksys® SA je prováděna výhradně
     expanzními výplňovými hmotami SAF1 nebo SAF3.     strana 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11