Page 8 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 8

Spiral Anksys®            detail kotevního místa Spiral Anksys® SA

     Detail injektované kotvy Spiral Anksys® SA v nových zateplovacích systémech ETICS


     L a  celková délka kotvy Spiral Anksys® SA             L a
     d nom vnější průměr kotvy Spiral Anksys® SA

     d 0  průměr vrtaného otvoru
     h ef efektivní (účinná) kotevní hloubka
     h   hloubka vrtání
      1
                           S ez                         d nom d 0
     h   tloušťka podkladního materiálu
     t 0  tloušťka vyrovnávací vrstvy (omítka)
     t 1  tloušťka lepícího tmelu, expanzní zóny
     t 3  tloušťka základní vrstvy nového ETICS
                                      t 0
     t 4  tloušťka omítkového systému nového ETICS      h ef   t 1     h d      t 2 t 3
                                 h 1
     h d  tloušťka kotveného materiálu          h                   Z min
     S ez plocha expanzní zóny S ez
                          Postup stanovení délky injektované kotvy Spiral Anksys® SA:
     Z min minimální hloubka zapuštění kotvy
                               L ≥ h - Z  + h + t + t
                                a   d  min  ef  0  1


     Detail injektované kotvy Spiral Anksys® SA ve zdvojených zateplovacích systémech ETICS


     L a  celková délka kotvy Spiral Anksys® SA              L a
     d nom vnější průměr kotvy Spiral Anksys® SA
     d 0  průměr vrtaného otvoru
     h ef efektivní (účinná) kotevní hloubka
     h 1  hloubka vrtání            S EZ                          d nom d 0
     h   tloušťka podkladního materiálu
     t 0  tloušťka vyrovnávací vrstvy (původní omítka)

     t 1  tloušťka lepícího tmelu, expanzní zóny
     t 2  tloušťka základní vrstvy původního ETICS               t 2 t 4       t 6
                                  h ef  t 0 t 1  t 3        t 5
                                         h d,1     h d,2
     t 3  tloušťka omítkového systému původního ETICS    h 1
                                 h                  Z min
     t 4  tloušťka lepícího tmelu nového ETICS
     t 5  tloušťka základní vrstvy nového ETICS
     t 6  tloušťka omítkového systému nového ETICS Postup stanovení délky injektované kotvy Spiral Anksys® SA:
     h d,1 tloušťka kotveného materiálu (původní izolace)

     h d,2 tloušťka kotveného materiálu (nová izolace) L ≥ h + h - Z + h + t + t + t + t + t
                           a   d,1  d,2  min ef  0  1  2  3 4
     S ez plocha expanzní zóny S ez
     Z min minimální hloubka zapuštění kotvy


     strana 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13