Page 9 - STOMIX_SPIRAL_ANKSYS_2018_ONLINE
P. 9

Spiral Anksys®            specifikace balení a příslušenství kotev Spiral Anksys® SA

     Kotvy Spiral Anksys®SA                              Hloubka        Max.    Délka
                  Průměr kotvy           Hloubka vrtá-           Aplikační
     Typ kotvy  Obj. č.         Průměr vrtáku kotvení      tloušťka  kotvy
                  tělo / lem            ní v betonu           přípravek
                              do betonu       izolace   L a
     SA/14/170  SA170   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   80 mm   170 mm  SAT 150
     SA/14/190  SA190   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   120 mm   190 mm  SAT 150
     SA/14/210  SA210   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   160 mm   210 mm  SAT 200
     SA/14/230  SA230   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   180 mm   230 mm  SAT 200

     SA/14/250  SA250   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   190 mm   250 mm  SAT 250
     SA/14/260  SA260   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   200 mm   260 mm  SAT 250
     SA/14/270  SA270   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   220 mm   270 mm  SAT 250
     SA/14/290  SA290   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   240 mm   290 mm  SAT 250
     SA/14/310  SA310   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   260 mm   310 mm  SAT 250
     SA/14/330  SA330   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   280 mm   330 mm  SAT 250
     SA/14/350  SA350   14 mm / 19 mm  14 mm   60 mm   70 mm   300 mm   350 mm  SAT 250


     Kotvy Spiral Anksys® SA se skladují na paletách v kartónových krabicích. Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné
     sálání, přímé sluneční záření, vlhkost a mechanické poškození. Spiral Anksys®SA jsou netoxické a nedráždivé, proto nejsou pro jejich
     skladování potřebná žádná zvláštní bezpečnostní opatření.
     Expanzní výplňové hmoty Spiral Anksys® Foam pro injektáž kotev Spiral Anksys®SA


     Typ     Obj. č. Objem  Vydatnost  Délka   Kusů v
     hmoty                   hadičky  balení
     SAF1    SAF1  750 ml dle TL_SAF1 L +30 mm  12 ks
                          a
     SAF3    SAF3  750 ml dle TL_SAF3 L +30 mm  12 ks
                          a
     Expanzní výplňové hmoty SAF1 a SAF3 je nutné skladovat při teplotách
     +5 až +25°C, ve svislé poloze ventilem vzhůru. Minimální pracovní teplo-
     ta obsahu láhve SAF1/SAF3 před prováděním samotné injektáže je +10°C.
     Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chraňte před mrazem
     a vysokými teplotami i během přepravy. Aerosolové dózy se zbytky
     náplně odstraňovat jako nebezpečný odpad, např. spalovna nebezpečných
     odpadů.

     Příslušenství pro montáž kotev Spiral Anksys®SA


     Typ příslušenství               Obj. č.
     Aplikační přípravek SAT 150 pro Spiral Anksys® SA APSAT150
     Aplikační přípravek SAT 200 pro Spiral Anksys® SA APSAT200
     Aplikační přípravek SAT 250 pro Spiral Anksys® SA APSAT250
     Aplikační sada SAT Basic (1xSAT150, 1xSAT200, 1xSAT250) APSET

     Aplikační kufr SAT Kit             MAK1
     Sanační svorka SAT Sanasys Tool        SATST
                                                     strana 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14